Danh sách các trường quận 4

TRƯỜNG MẦM NON – MẪU GIÁO

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI  SỐ PHÒNG HỌC
1 MẦM NON 2 82 Nguyễn Khoái 39400694 12
2 MẦM NON 3 209/95 Tôn Thất Thuyết 39404426 4
3 MẦM NON 6 T22 Cư xá vĩnh hội , P.6, Q.4 38253665 7
4 MẦM NON 9 109F /10Bis Bến Vân Đồn 38253384 7
5 MẦM NON 8 V48 Cư xá vĩnh hội 38254033 4
6 MẦM NON 10  148 / 12 /14 /12 Tôn Ðản 38255203 5
7 MẦM NON 12 116C Hoàng Diệu 39400107 12
8 MẦM NON BC SAO MAI 13 172 Nguyễn Tất Thành 39400338 16
9 MẦM NON 14 82 Ðoàn Văn Bơ 3825502 5
10 MẦM NON 15 175Ter Tôn Thất Thuyết 9
11 MẦM NON 18 143/16 Nguyễn Thần Hiến 39404549 4
12 MẦM NON SAO MA I 12 02 Lê Quốc Hưng 39400355

38263395

10
13 MẦM NON CẢNG 3 Trương Ðình Hợi 38255019 11
14 MẦM NON NGUYỄN TẤT THÀNH 193C/1 Tôn Thất Thuyết  39404194 11
15 MẪU GIÁO TUỔI XANH 16 B159/18 Xóm Chiếu 39404810 5

  TRƯỜNG TIỂU HỌC

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI  SỐ PHÒNG HỌC
1 TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ 1  25D Cù lao Nguyễn Kiệu  11
2 TIỂU HỌC ÐOÀN THỊ ÐIỂM 140 Nguyễn Khóai 39400755 20
3 TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ 3 209/71 Tôn Thất Thuyết 39404064 15
4 TIỂU HỌC VĨNH HỘI 183/3 Tôn Thất Thuyết 39404064 25
5 TIỂU HỌC ÐẶNG TRẦN CÔN 202-203 Bến Vân Ðồn 39400750 14
6 TIỂU HỌC LÝ NHƠN E28 CX Vĩnh Hội, Bến Vân Ðồn 39400157 25
7 TIỂU HỌC NG TRƯỜNG TỘ 187/17 Xóm Chiếu 15
8 TIỂU HỌC CÂY BÀNG 122/59/27 Tôn Ðản 39404446 12
9 TIỂU HỌC BẠCH ÐẰNG 109/29 Lê Quốc Hưng 39400419 20
10 TIỂU HỌC BẾN CẢNG 298 Nguyễn Tất Thành 39404531 15
11 TIỂU HỌC XÓM CHIẾU 71 Tôn Ðản 39404565

39403659

16
12 TIỂU HỌC ÐỐNG ÐA 177/7 Tôn Thất Thuyết 39404020 17
13 TIỂU HỌC MỘT THÁNG SÁU 107 Tôn Thất Thuyết 39404573 6
14 TIỂU HỌC TĂNG BẠT HỔ B 92B/20Bis Tôn Thất Thuyết 39404491 18
15 TIỂU HỌC KHÁNH HỘI B 2 Tôn Thất Thuyết 39404672 12

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI  SỐ PHÒNG HỌC
1 THCS VÂN ÐỒN 129/131 Bến Vân Đồn 22
2 THCS NGUYỄN HUỆ 42 Nguyễn Khoái 39401475 21
3 THCS QUANG TRUNG 209/56 Bis Tôn Thất Thuyết 39404981 15
4 THCS TĂNG BẠT HỔ A 92B/20 Tôn Thất Thuyết  39404684 13
5 THCS BC CHI LĂNG 129/63A Bến Vân Ðồn 39401425 42
6 THCS BC KHÁNH HỘI A A75 Nguyễn Thần Hiến 39404798 30

Nguồn http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1054&Mode=1